Business snídaně – Flexibilita pracovního poměru

28
Červen 2017

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners uspořádala dne 28. června 2017 business snídani na téma Flexibilita pracovního poměru.

Partner naší advokátní kanceláře Jiří Salač během ní zdůraznil hlavní rizika v oblasti pracovně - právních vztahů a jak jim předcházet.

Významná část business snídaně byla zaměřena na aktuální otázky v oblasti flexibilních forem pracovního poměru včetně doporučení, jaké flexibilní formy pracovního vztahu mohou být pro zaměstnavatele výhodné.

Na business snídani byly dále představeny plánované legislativní změny v oblasti zaměstnávání.

Podrobnější informace o problematice flexibility pracovního poměru Vám poskytne partner advokátní kanceláře Mgr. Jiří Salač.

Mgr. Jiří Salač, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
jiri.salac@chsh.cz
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711