Business snídaně na téma Veřejné zakázky půl roku po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

12
Duben 2017

CHSH Kališ & Partners uspořádala v úterý 11.4.2017 business snídani - Veřejné zakázky půl roku po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přednášející  partner  Jiří Salač a advokátka  Hana Maláčová představili novinky a výkladová  upřesnění  v právu veřejných zakázek od účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výklad některých institutů v procesu zadávání veřejných zakázek a účasti  v zadávacích řízeních a změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Podrobnější informace o problematice Vám poskytne partner advokátní kanceláře Mgr. Jiří Salač.

Mgr. Jiří Salač, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
jiri.salac@chsh.cz
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711