Novinky

17
Duben 2018

První novela zákona o obchodních korporacích zavedla volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci v případě, má-li akciová společnost v pracovním poměru více než 500 zaměstnanců s tím, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dle novely jsou společnosti povinny uvést stanovy a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti, tedy do 14. ledna 2019.

10
Duben 2018

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích senátů.

2
Duben 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokáta Davida Kučeru.

14
Březen 2018

Soudní dvůr EU minulý týden vydal dlouho očekávané rozhodnutí týkající se případu Slovensko vs. Achmea.

13
Březen 2018

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners se také letos představila na veletrhu pracovních příležitostí Job Fair Kontakt.

14
Únor 2018

Vídeňský rozhodčí soud VIAC má nová pravidla pro arbitráže, článek Mgr. Lukáše Hodera, LL.M.

1
Únor 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokáta Matěje Bolka.

12
Leden 2018

Stavební zákon 2018 - Napadání územních plánů v lednovém čísle Realitního magazínu ARK ČR

Stránky