Novinky

Tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners ve složení Petr Kališ,  partner,  Martin Kartner,  partner,  M

15. Srpen 2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) umožňuje vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud se při

18. Červenec 2019

Advokátní kancelář Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati (CHSH) se podílela na transakci pro XXXLutz-Group, která zahrnovala akvizici 22...

30. Červen 2019

I letošní rok naše advokátní kancelář postavila na start již čtvrtého ročníku O2 Pražské štafety 4x5 km, závodu pořádaného pro...

28. Červen 2019

Od dubna je k dispozici první návrh paragrafovaného znění nového zákona o prověřování zahraničních investic, který má nabýt úči

20. Červen 2019

Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie.

30. Květen 2019
previous pauseresume next

O kanceláři

Jsme významnou českou dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří s mezinárodním zázemím. Jako Váš lokální partner v rámci mezinárodní spolupráce zajišťujeme prvotřídní právní servis v cizích právních jurisdikcích, jakož i osobní podíl na sestavení správného týmu pro Vaši transakci.

CHSH Kališ & Partners je součástí mezinárodní sítě advokátních kanceláří CHSH zastřešených renomovanou vídeňskou advokátní kanceláří CHSH – Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati. Nabízíme tým více než 170 právníků poskytujících poradenství v 9 evropských státech, který klientům garantuje nejen zkušenosti v oboru na nejvyšší úrovni, ale také pochopení jeho podnikatelských aktivit napříč celou CEE oblastí. Úzká spolupráce mezi CHSH kancelářemi zajišťuje klientům kvalitní, rychlá a efektivní řešení šitá na míru jejich potřebám.

Ocenění

Chambers and Partners

European Legal 500

International Financial Law Review

Specializace

Fúze, akvizice a restrukturalizace

fúze, akvizice a další přeměny společností / zefektivnění společenské struktury / zakládání společností, joint ventures, SPVs / převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku / nucený přechod účastnických cenných papírů, tzv. squeeze-out / strukturování a časování transakcí / due diligence společnosti / obchodněprávní stanoviska / příprava a revize obchodněprávních smluv se snahou o minimalizaci možných sporů

Spory a arbitráže

právní rozbor věci, vyhodnocení skutkového stavu, posouzení očekávané míry úspěšnosti ve sporu / zastupování při mimosoudním řešení sporů / podání předběžných opatření / příprava žalob, opravných prostředků a dalších podání / zastupování před soudy, rozhodčími či správními orgány / mezinárodní arbitráže

Compliance

due diligence vnitropodnikových procesů, porovnání se zákonnými požadavky / řešení problematiky GDPR a e-Privacy se zaměřením na praktickou stránku věci / vytváření compliance programů jako nástrojů prevence trestní odpovědnosti právnických osob, provádění compliance školení a prověrek zaměstnanců / krizový management / prevence a asistence při neohlášených místních šetřeních, tzv. dawn raidech, jejich simulace "nanečisto" / účinné nastavení systému corporate governance / tvorba etických kodexů, interních směrnic / oblast compliance zahrnuje i běžné poradenství jako je příprava dokumentace pro financování, nemovitostní projekty i pracovněprávní poradenství

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

zastupování v řízeních před úřadem pro Ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí či následně před správními soudy / právní audit a posouzení souladu plánované transakce se soutěžním právem a rozhodovací praxí / příprava stížností na protisoutěžní jednání jiných soutěžitelů, řešení otázek nekalé soutěže / příprava soukromoprávních žalob na protisoutěžní jednání / poradenství při tvorbě zadávací dokumentace v rámci veřejného zadávání / realizace zadávacího řízení / příprava námitek vůči postupu zadavatele, popřípadě sepisování stížností či správních žalob / komplexní právní poradenství v rámci veřejných podpor / příprava příslušné smluvní dokumentace

Bankovnictví a finance

projektové, korporátní i nemovitostní financování / realizace zajišťovacích instrumentů / syndikované úvěry / restrukturalizace úvěrů a refinancování

Právo nemovitostí

nákupy a prodeje nemovitostí / poradenství v rámci akvizic / due diligence nemovitostních transakcí / financování a realizace developerských projektů

Pracovní právo

manažerské a pracovní smlouvy / ukončování pracovních poměrů / odměňování zaměstnanců / pracovněprávní spory / pracovněprávní due diligence

Hlavní členové týmu

Petr Kališ
Managing Partner
Martin Kartner
Partner
David Kučera
Partner
Nikol Španvirtová
Senior Attorney
Matěj Bolek
Senior Attorney
Jiří Prouza
Senior Attorney
Hana Maláčová
Senior Attorney
Pavlína Růžičková
Senior Attorney
Lukáš Srbecký
Senior Attorney
Lukáš Hoder
Senior Attorney
Marie Lauter
Senior Attorney
Marek Šmůla
Associate
Vít Švestka
Associate
Lenka Hrdličková
Associate
Barbora Kábrtová
Associate
Aneta Průšová
Associate
Michal Horký
Associate
Nikol Čišecká
Associate
Paula Bronišová
Associate
Hračja Grigoryan
Associate
Soňa Panáková
Associate

CHSH CEE

Česká republika

CHSH Kališ & Partners s.r.o.
Týn 639/1, CZ–110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 111 711
E–Mail: office@chsh.cz

Bělorusko

CHSH, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Surganova Str., 29, accom. 3, office 16
BY–220012 Minsk
Tel.: +375 17 266 34 17, E–Mail: minsk@chsh.com

Bulharsko

CHSH, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
33, Tsar Osvoboditel Boulevard, App. 4
BG–1504 Sofia
Tel.: +359 2 401 09 99, E–Mail: sofia@chsh.com

Moldávie

CHSH, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
44/2 Armenească Str., Chişinău
Rep. Moldova, MD 2012
Tel.: 00373 791 55557
E–Mail: natalia.balaban@gp–chsh.ro

Rakousko

CHSH, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Parkring 2, A–1010 Wien
Tel.: +43 1 514 35 0, E–mail: office@chsh.com

Slovensko

CHSH Šiška & Partners s. r. o.
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Palisady 33, SK–811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 206 48 580, E–Mail: office@sp–chsh.sk

Maďarsko

CHSH Dezső & Partners Ügyvédi Iroda
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Fö u. 14–18, H–1011 Budapest
Tel.: +36 1 457 80 42, E–Mail: attila.dezso@chsh.hu

Rumunsko

CHSH Gilescu Văleanu Nathanzon & Partenerii
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Polonă Str. 68–72, 1st Floor, RO–010505 Bucharest
Tel.: +40 21 311 12 13, E–Mail: office@gp–chsh.ro

Kontakt

Adresa

CHSH Kališ & Partners

Týn 639/1
110 00  Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Tel: +420 221 111 711
Fax: +420 221 111 725
E-mail: office@chsh.cz

Kontakt pro média

communications@chsh.cz

Korporátní webové stránky

www.chsh.com

Odebírat novinky

Bělorusko - Bulharsko - Česká republika - Maďarsko - Moldavsko - Rakousko - Rumunsko - Rusko - Slovensko