CHSH Kališ & Partners rozšiřuje svůj tým

10
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokátku Marii Lauter.

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners, člen mezinárodní sítě CHSH, s radostí oznamuje, že advokátka Marie Lauter posílila její tým. Marie má zkušenosti z předních českých advokátních kanceláří.

Marie vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a specializuje se především v oblasti obchodního práva, práva obchodních korporací a daňových litigací.

 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1
 

Tel.: +420 221 111 711
Fax: +420 221 111 725
e-mail: office@chsh.cz
www.chsh.cz