CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati a GCM Parker na konferenci "Anti-Trust & Competition Compliance in CEE" v Praze

4
Prosinec 2018

Ve dnech 3. a 4. prosince 2018 proběhl v Praze již 4. ročník konference „Anti-Trust & Competition Compliance CEE", sponzorovaná naší advokátní kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati a organizovaná GCM Parker.

 

Jde o jedinou mezinárodní akci, která se zabývá Antitrust, Competition a Compliance riziky v Rakousku, Polsku, České republice, Maďarsku a ostatních zemích CEE.

Konference se letos zaměřila na competition law compliance systems, digitalization – big data and competition, dawn raids a poslední vývoj  competition law s důrazem na region CEE.

Konferenci předsedal Ondřej Dostál, Compliance Officer, ČEZ, a.s..

CHSH partner Anna Wolf-Posch prezentovala "Big Data and Competition". Bernhard Kofler-Senoner, Head of the CHSH Antitrust Practice Group, předsedal panelové diskusi "Merger Control in the EU". Márton Kocsis, attorney at CHSH Hungary, diskutoval o "Employee Training and Internal Procedures for Dawn Raid Preparations".

Mezi klíčové řečníky patřil také András Tóth, Vice-President, Hungarian Competition Authority.

Advokátní kancelář CHSH zorganizovala 3. prosince večerní společenskou akci „Speakers and Delegates Get Together“, na níž si delegáti vyměňovali své názory a zkušenosti.