CHSH Kališ & Partners posiluje svůj německý právní tým

25
Červen 2018

Příchodem seniorní advokátky Pavlíny Růžičkové posiluje advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners, která je členem mezinárodní sítě CHSH, svůj německý právní tým.

Pavlína má zkušenosti z předních mezinárodních a českých advokátních kanceláří v Praze.

Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a specializuje se především v oblasti veřejných zakázek a práva hospodářské soutěže, corporate governance a M&A.

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

office@chsh.cz

www.chsh.cz