CHSH Kališ & Partners posiluje svůj tým

2
Duben 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokáta Davida Kučeru.

Tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, člena mezinárodní sítě CHSH, posílil na pozici seniorního advokáta David Kučera. Před příchodem do CHSH Kališ & Partners pracoval David v předních mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a Londýně.

David vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a specializuje se především na právo v oblasti informačních technologií, na corporate governance a compliance, ochranu osobních údajů a právo hospodářské soutěže.

 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1
office@chsh.cz
www.chsh.cz