CHSH Kališ & Partners v prestižní publikaci Chambers Global Practice Guide pro oblast Insolvency

26
Duben 2019

Tento průvodce poskytuje obchodním společnostem a jejich interním právním oddělením stručný přehled praxe v rámci insolvenčního řízení (včetně předinsolvenčního stádia, mimoinsolvenčního řešení neuspokojivé finanční situace, případně odpovědnosti managementu obchodních společností při řešení finanční situace společnosti) v klíčových jurisdikcích po celém světě, včetně České republiky.

 

Průvodce se jednoduše zaměřuje na praktické právní otázky ovlivňující podnikání obchodních společností na různých trzích a umožňuje čtenáři srovnat různou právní úpravu a odlišné postupy v celé řadě klíčových jurisdikcí, včetně té české.

 

Přispívajícími editory, kterým je umožněno přispívat do průvodců v jednotlivých kategoriích, jsou nejprestižnější advokátní kanceláře s bohatými zkušenostmi v daných kategoriích. Jsme rádi, že naše advokátní kancelář se stala jedním z přispěvatelů v kategorii Insolvency pro Českou republiku.

 

JUDr. Petr Kališ, Ph.D., Managing Partner, JUDr. Martin Kartner, Partner a Mgr. Bc. Marek Šmůla ve svém článku „Trends & Development“ stručně shrnují trendy, které v posledním roce ovládly insolvenční řízení v České republice, na základě vlastních zkušeností získaných během zastupování klientů, předních českých společností, v rámci největších insolvenčních řízení probíhajících v České republice ať už na straně dlužníka (zejména VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., skupina POLDI nebo VEBA, textilní závody a.s.), nebo věřitele (Investment Company of Vnesheconombank a Vnesheconombank v průběhu řízení proti společnostem PILSEN STEEL s.r.o. a Pilsen Estates s.r.o.).

 

Článek naší advokátní kanceláře je případně dostupný také v elektronické verzi na webové stránce Chambers&Partners.