Dopad MDR na rozsah informací poskytovaných na označení zdravotnických prostředků

24
Srpen 2018

Počínaje rokem 2020 začne postupně platit nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích („MDR“)[1]. MDR klade velký důraz na rozsah a způsob poskytování informací výrobcem osobám dále disponujícím se zdravotnickými prostředky. Cílem zpřísnění právní úpravy informací poskytovaných spolu se zdravotnickými prostředky je zajištění bezpečného a správného používání zdravotnických prostředků jejich uživateli, ať už se jedná o odborný lékařský personál nebo přímo o pacienty.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/dopad-mdr-na-rozsah-informaci-poskytovanych-na-oznaceni-zdravotickych-prostredku-108061.html

Mgr. Nikol Španvirtová, advokátka

e-mail: nikol.spanvirtova@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711