Evidence skutečných majitelů ve světle 5. AML směrnice

21
Únor 2019

Ačkoli je povinnost znát a evidovat skutečné majitele právnických osob zavedena v právním řádu České republiky teprve ode dne 1. 1. 2018, již dnes se objevuje na obzoru nová úprava týkající se zjišťování a vedení údajů o skutečných majitelích. Tyto změny přináší směrnice EU č. 2018/843, kterou se mění směrnice EU č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a která je obecně nazývána jako tzv. 5. AML směrnice (dále jen „Směrnice“).

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-ve-svetle-5-aml-smernice-108880.html

 

Mgr. David Kučera, advokát

e-mail: david.kucera@chsh.cz

Mgr. Aneta Průšová

e-mail: aneta.prusova@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711