Investiční arbitráže v roce 2018: počet žalob dále roste

18
Duben 2019

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) v americkém Washingtonu zaznamenalo rekordní počet nových žalob zahraničních investorů na státy. V roce 2018 bylo registrováno 57 nových investičních arbitráží.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-arbitraze-v-roce-2018-pocet-zalob-dale-roste-109211.html


Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711