Nová pravidla německé arbitráže u DIS

10
Duben 2018

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích senátů.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-pravidla-pro-nemecke-komercni-arbitraze-u-dis-107382.html

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711
e-mail: lukas.hoder@chsh.cz