Nová pravidla pro arbitráže Vídeňského rozhodčího soudu VIAC

14
Únor 2018

Od ledna 2018 jsou účinná nová pravidla pro rozhodčí řízení a mediaci u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). Novinky se týkají především větší efektivity řízení, posilují roli rozhodců, upravují poplatky za arbitráž a nově umožňují rozhodčímu soudu řešit rakouské domácí spory.


Více na:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vidensky-rozhodci-soud-viac-ma-nova-pravidla-pro-arbitraze-107073.html

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711
Fax: +420 221 111 725
e-mail: lukas.hoder@chsh.cz