Novinky

15
Srpen 2019

Tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners ve složení Petr Kališ,  partner,  Martin Kartner,  partner,  Matěj Bolek,  advokát a Marek Šmůla,  advokát, se podílel na úspěšném dokončení reorganizace VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

 

Komplexní právní poradenství bylo poskytnuto v celém insolvenčním řízení a zahrnovalo zejména přípravu a podání insolvenčního návrhu a reorganizačního plánu, aktualizaci a také realizaci reorganizačního plánu.

 

18
Červenec 2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) umožňuje vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud se při plnění dřívějšího smluvního vztahu vůči zadavateli nebo jinému veřejnému zadavateli dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Od doby účinnosti ZZVZ se v české i zahraniční rozhodovací praxi objevila první rozhodnutí, která podmínky tohoto možného postupu zadavatele přibližují.

Více na:

30
Červen 2019

Advokátní kancelář Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati (CHSH) se podílela na transakci pro XXXLutz-Group, která zahrnovala akvizici 22 poboček nábytkářského řetězce KIKA v České republice, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku.

Mezinárodní tým CHSH pod vedením Managing Partnera Clemense Hasenauera se skládal z týmů ve Vídni, Praze, Budapešti, Bratislavě a Bukurešti.

28
Červen 2019

I letošní rok naše advokátní kancelář postavila na start již čtvrtého ročníku O2 Pražské štafety 4x5 km, závodu pořádaného pro skupiny, dva týmy běžců. Závod probíhal pro velký zájem ve třech dnech a celkem se ho zúčastnil rekordní počet téměř dvou tisíc týmů.

Oba naše týmy podaly skvělé výkony a zaujaly místa v polovině výsledkové listiny.

 

 

20
Červen 2019

Od dubna je k dispozici první návrh paragrafovaného znění nového zákona o prověřování zahraničních investic, který má nabýt účinnosti již za půl roku, tedy v lednu 2020. Jedná se o zásadní změnu pro řadu investic přicházejících do ČR ze zahraničí. Zákon se navíc netýká pouze investic přicházejících ze zemí mimo EU, ale také od investorů z EU, pokud v nich „může uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv“ společnost se sídlem mimo EU.

30
květen 2019

Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Účelem nařízení je koordinace členských států, které již investice ze zemí mimo EU kontrolují podle své domácí legislativy, a to s přihlédnutím k potenciálním rizikům v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Lze očekávat, že řada členských států představí své vlastní kontrolní systémy pro přímé zahraniční investice (FDI) do roku 2020, kdy nové nařízení nabude účinnosti.

Více na:

16
květen 2019

Jedná se o právní úpravu, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Od té doby je tento institut v zadávacích řízeních využíván, o čemž svědčí i dostupná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Soudního dvora Evropské unie.

Více na:

26
Duben 2019

Tento průvodce poskytuje obchodním společnostem a jejich interním právním oddělením stručný přehled praxe v rámci insolvenčního řízení (včetně předinsolvenčního stádia, mimoinsolvenčního řešení neuspokojivé finanční situace, případně odpovědnosti managementu obchodních společností při řešení finanční situace společnosti) v klíčových jurisdikcích po celém světě, včetně České republiky.

 

Stránky