Novinky

25
Říjen 2018

Mezinárodní pracovní skupina vedená právníky z Ruska a dalších zemí letos vydala návrh znění nových pravidel upravujících dokazování v mezinárodních arbitrážích. Ta by měla být finálně představena v prosinci v Praze a dostanou jméno Prague Rules. Nová Prague Rules mají podle autorů konkurovat zavedeným pravidlům Mezinárodní advokátní komory IBA.

Více na:

26
Září 2018

Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

Příslušnost soudů s mezinárodním prvkem v rámci členských států EU je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (“nařízení”). V případě spotřebitele se uplatní zvláštní příslušnost soudů, dle které může spotřebitel podat žalobu proti smluvnímu partnerovi buď u soudu členského státu, v němž má tento smluvní partner bydliště, anebo u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

Více na:

10
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokátku Marii Lauter.

7
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, člena přední mezinárodní sítě advokátních kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, rozšiřuje s platností od 3. září 2018 své vedení o dalšího partnera, kterým se stává advokát David Kučera.

24
Srpen 2018

Počínaje rokem 2020 začne postupně platit nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích („MDR“). MDR klade velký důraz na rozsah a způsob poskytování informací výrobcem osobám dále disponujícím se zdravotnickými prostředky. Cílem zpřísnění právní úpravy informací poskytovaných spolu se zdravotnickými prostředky je zajištění bezpečného a správného používání zdravotnických prostředků jejich uživateli, ať už se jedná o odborný lékařský personál nebo přímo o pacienty.

25
Červenec 2018

Je možné, že jste o připravované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu („Směrnice“) z dílny Evropské komise díky enormní pozornosti věnované GDPR příliš neslyšeli.

25
Červen 2018

Příchodem seniorní advokátky Pavlíny Růžičkové posiluje advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners, která je členem mezinárodní sítě CHSH, svůj německý právní tým.

20
Červen 2018

I letos se dva týmy naší advokátní kanceláře postavily na start již třetího ročníku O2 Pražské štafety 4x5 km, závodu pořádaného pro skupiny běžců. Letošního ročníku závodu se zúčastnil rekordní počet běžců tvořící dohromady přes 1500 týmů.

Stránky