Novinky

8
Duben 2019

JUDr. Petr Kališ, Ph.D., Managing Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, hovoří v časopise Euro, v příloze věnované partnerským vztahům Česka a Rakouska, také o narůstajícím zájmu o právní poradenství v oblasti compliance.

Znění celého článku naleznete zde:

https://www.euro.cz/archiv/siroce-rozkroceni-1446737


Pro více informací prosím kontaktujte:

CHSH Kališ & Partners
Týn 639/1, 110 00 Praha 1
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711
 

26
Březen 2019

Lukáš Hoder, vedoucí dispute resolution v CHSH Kališ & Partners, publikoval článek v Austrian Yearbook on International Arbitration. Tématem článku jsou nová pravidla pro dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži, tzv. Prague Rules, která byla na konci roku 2018 představena v Praze. Článek srovnává nová pravidla Prague Rules a tradiční pravidla pro dokazování Mezinárodní advokátní komory IBA, která jsou již řadu let standardem v mezinárodních arbitrážích.

 

14
Březen 2019

Počínaje dnem 18.10.2018 se stalo účinným ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravující povinnou elektronickou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, pro poslední skupinu zadavatelů. Od 18.10.2018 se tak povinnost elektronicky komunikovat uplatní ve všech zadávacích řízeních bez ohledu na to, kdo zakázku zadává.

Více na:

5
Březen 2019

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners se i letos prezentovala na Job Fair, veletrhu pracovních příležitostí organizovaném studentským spolkem ELSA, který proběhl ve dnech 4.-6.3. 2019 v atriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zástupce kanceláře Mgr. Bc. Jiří Prouza nás zastupoval v panelové diskusi TALKS, na níž představil naši advokátní kancelář, vysvětlil náš přístup k zaměstnancům, konkurenční výhody, náplň práce pro studenty a firemní benefity.

21
Únor 2019

Ačkoli je povinnost znát a evidovat skutečné majitele právnických osob zavedena v právním řádu České republiky teprve ode dne 1. 1. 2018, již dnes se objevuje na obzoru nová úprava týkající se zjišťování a vedení údajů o skutečných majitelích. Tyto změny přináší směrnice EU č. 2018/843, kterou se mění směrnice EU č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a která je obecně nazývána jako tzv. 5. AML směrnice (dále jen „Směrnice“).

Více na:

18
Leden 2019

Základní fungování akciové společnosti a vztahy mezi akcionáři a společností i mezi akcionáři navzájem upravují stanovy společnosti. Obdobně ve společnosti s ručením omezeným jsou společenskou smlouvou stanoveny vnitřní organizace společnosti a právní poměry společníků. Vedle těchto zakladatelských dokumentů kapitálových společností akcionáři (resp. společníci) uzavírají často tzv. vedlejší akcionářské dohody (resp. dohody mezi společníky).

Více na:

4
Prosinec 2018

Ve dnech 3. a 4. prosince 2018 proběhl v Praze již 4. ročník konference „Anti-Trust & Competition Compliance CEE", sponzorovaná naší advokátní kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati a organizovaná GCM Parker.

 

Jde o jedinou mezinárodní akci, která se zabývá Antitrust, Competition a Compliance riziky v Rakousku, Polsku, České republice, Maďarsku a ostatních zemích CEE.

27
Listopad 2018

V sídle advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners  proběhlo 27. listopadu 2018 finále akce Negotiation Competition.

Negotiation Competition je soutěž zaměřená na vyjednávání s prvky advokátní praxe.
Soutěž byla určena dvoučlenným týmům studentů právnických fakult České republiky a skládala se z písemného kvalifikačního kola a ústního vyjednávacího kola.

Stránky