Novinky

18
Leden 2019

Základní fungování akciové společnosti a vztahy mezi akcionáři a společností i mezi akcionáři navzájem upravují stanovy společnosti. Obdobně ve společnosti s ručením omezeným jsou společenskou smlouvou stanoveny vnitřní organizace společnosti a právní poměry společníků. Vedle těchto zakladatelských dokumentů kapitálových společností akcionáři (resp. společníci) uzavírají často tzv. vedlejší akcionářské dohody (resp. dohody mezi společníky).

Více na:

4
Prosinec 2018

Ve dnech 3. a 4. prosince 2018 proběhl v Praze již 4. ročník konference „Anti-Trust & Competition Compliance CEE", sponzorovaná naší advokátní kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati a organizovaná GCM Parker.

 

Jde o jedinou mezinárodní akci, která se zabývá Antitrust, Competition a Compliance riziky v Rakousku, Polsku, České republice, Maďarsku a ostatních zemích CEE.

27
Listopad 2018

V sídle advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners  proběhlo 27. listopadu 2018 finále akce Negotiation Competition.

Negotiation Competition je soutěž zaměřená na vyjednávání s prvky advokátní praxe.
Soutěž byla určena dvoučlenným týmům studentů právnických fakult České republiky a skládala se z písemného kvalifikačního kola a ústního vyjednávacího kola.

23
Listopad 2018

Ačkoli nařízení eIDAS vstoupilo v platnost již k 1. červenci 2016, nejsou jím stanovené cíle a záměry ani zdaleka naplněny a představa fungujícího on-line prostředí v rámci Evropské unie je stále ještě hudbou budoucnosti, i když již ne tak vzdálenou. Tento článek popisuje stěžejní oblasti, které nařízení eIDAS upravuje, přičemž se zaměřuje především na poslední změny a novinky v oblasti digitalizace právního styku jak v České republice, tak na evropské úrovni.

Více na:

23
Listopad 2018

Ačkoli nařízení eIDAS vstoupilo v platnost již k 1. červenci 2016, nejsou jím stanovené cíle a záměry ani zdaleka naplněny a představa fungujícího on-line prostředí v rámci Evropské unie je stále ještě hudbou budoucnosti, i když již ne tak vzdálenou. Tento článek popisuje stěžejní oblasti, které nařízení eIDAS upravuje, přičemž se zaměřuje především na poslední změny a novinky v oblasti digitalizace právního styku jak v České republice, tak na evropské úrovni.

25
Říjen 2018

Mezinárodní pracovní skupina vedená právníky z Ruska a dalších zemí letos vydala návrh znění nových pravidel upravujících dokazování v mezinárodních arbitrážích. Ta by měla být finálně představena v prosinci v Praze a dostanou jméno Prague Rules. Nová Prague Rules mají podle autorů konkurovat zavedeným pravidlům Mezinárodní advokátní komory IBA.

Více na:

26
Září 2018

Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

Příslušnost soudů s mezinárodním prvkem v rámci členských států EU je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (“nařízení”). V případě spotřebitele se uplatní zvláštní příslušnost soudů, dle které může spotřebitel podat žalobu proti smluvnímu partnerovi buď u soudu členského státu, v němž má tento smluvní partner bydliště, anebo u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

Více na:

10
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners se rozšiřuje o advokátku Marii Lauter.

Stránky