Novinky

7
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, člena přední mezinárodní sítě advokátních kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, rozšiřuje s platností od 3. září 2018 své vedení o dalšího partnera, kterým se stává advokát David Kučera.

24
Srpen 2018

Počínaje rokem 2020 začne postupně platit nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích („MDR“). MDR klade velký důraz na rozsah a způsob poskytování informací výrobcem osobám dále disponujícím se zdravotnickými prostředky. Cílem zpřísnění právní úpravy informací poskytovaných spolu se zdravotnickými prostředky je zajištění bezpečného a správného používání zdravotnických prostředků jejich uživateli, ať už se jedná o odborný lékařský personál nebo přímo o pacienty.

25
Červenec 2018

Je možné, že jste o připravované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu („Směrnice“) z dílny Evropské komise díky enormní pozornosti věnované GDPR příliš neslyšeli.

25
Červen 2018

Příchodem seniorní advokátky Pavlíny Růžičkové posiluje advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners, která je členem mezinárodní sítě CHSH, svůj německý právní tým.

20
Červen 2018

I letos se dva týmy naší advokátní kanceláře postavily na start již třetího ročníku O2 Pražské štafety 4x5 km, závodu pořádaného pro skupiny běžců. Letošního ročníku závodu se zúčastnil rekordní počet běžců tvořící dohromady přes 1500 týmů.

15
Červen 2018

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok pro obchodní arbitráže. Přestože obě instituce zaznamenaly drobný pokles počtu nových kauz oproti předchozímu roku, z dlouhodobého pohledu pokračuje stabilní růst.

17
Duben 2018

První novela zákona o obchodních korporacích zavedla volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci v případě, má-li akciová společnost v pracovním poměru více než 500 zaměstnanců s tím, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dle novely jsou společnosti povinny uvést stanovy a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti, tedy do 14. ledna 2019.

10
Duben 2018

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích senátů.

Stránky