Novinky

29
Duben 2016

V tomto článku navazujeme na pojednání z minulého vydání newsletteru o problematice přeshraničního zaměstnávání.

20
Duben 2016

Tato úprava nahradí původní režim předávání údajů do USA „Safe Harbor“.

19
Duben 2016

Novela insolvenčního zákona přináší změny mající zamezit podávání šikanózních insolvenčních návrhů.

19
Duben 2016

Vlastníci pražských bytových domů mohou podávat žádosti o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce svých domů.

18
Duben 2016

Tato novela přinese několik významných změn v úpravě ochranných známek Společenství.

5
Duben 2016

Poslanecká sněmovna schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Přináší zásadní změny.

29
Březen 2016

Právo sociálního zabezpečení se přizpůsobuje aktuálním potřebám a převládajícím nárokům společnosti. 

16
Březen 2016

Cílem novely o ochraně spotřebitele je zavést systém alternativního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli.

Stránky