Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozhodovací praxi správních a soudních orgánů

16
Květen 2019

Jedná se o právní úpravu, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Od té doby je tento institut v zadávacích řízeních využíván, o čemž svědčí i dostupná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Soudního dvora Evropské unie.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/obnoveni-zpusobilosti-ucastnika-zadavaciho-rizeni-na-verejnou-zakazku-v-rozhodovaci-praxi-spravnich-a-soudnich-organu-109401.html

Mgr. Hana Maláčová, advokátka

e-mail: hana.malacova@chsh.cz

 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711