Přichází regulace mezinárodních transakcí: Nový zákon o prověřování zahraničních investic

20
Červen 2019

Od dubna je k dispozici první návrh paragrafovaného znění nového zákona o prověřování zahraničních investic, který má nabýt účinnosti již za půl roku, tedy v lednu 2020. Jedná se o zásadní změnu pro řadu investic přicházejících do ČR ze zahraničí. Zákon se navíc netýká pouze investic přicházejících ze zemí mimo EU, ale také od investorů z EU, pokud v nich „může uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv“ společnost se sídlem mimo EU. Je zřejmé, že každá větší investice bude nově podléhat přinejmenším kontrole toho, zda se na ni nový zákon uplatní.

 

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/prichazi-regulace-mezinarodnich-transakci-novy-zakon-o-proverovani-zahranicnich-investic-109557.html

 


Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711