Problematické aspekty poskytnutí jistoty formou bankovní záruky v elektronickém režimu veřejných zakázek

14
Březen 2019

Počínaje dnem 18.10.2018 se stalo účinným ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravující povinnou elektronickou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, pro poslední skupinu zadavatelů. Od 18.10.2018 se tak povinnost elektronicky komunikovat uplatní ve všech zadávacích řízeních bez ohledu na to, kdo zakázku zadává.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/problematicke-aspekty-poskytnuti-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-elektronickem-rezimu-verejnych-zakazek-109019.html

 

Mgr. Pavlína Růžičková, advokátka

e-mail: pavlina.ruzickova@chsh.cz

 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711