Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu - máme se i nadále bát?

25
Červenec 2018

Je možné, že jste o připravované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu („Směrnice“) z dílny Evropské komise díky enormní pozornosti věnované GDPR příliš neslyšeli. Mezi řadou odborníků i podnikatelů však návrh Směrnice vyvolal vášnivé diskuze o vhodnosti a potřebnosti dané úpravy, a to především s ohledem na kontroverzní povahu některých klíčových ustanovení Směrnice. Počátkem července se Směrnice dostala do prvního čtení v Evropském parlamentu, kde se europoslanci poměrně překvapivě odmítli návrhem Směrnice zabývat, a to až do září tohoto roku.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/smernice-o-autorskem-pravu-na-jednotnem-digitalnim-trhu-107952.html

Mgr. David Kučera, advokát

e-mail: david.kucera@chsh.cz

Mgr. Michal Horký, advokátní koncipient

e-mail: michal.horky@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711