Zásadní změna pro investiční arbitráže v Evropské unii

14
Březen 2018

14.3.2018


Soudní dvůr EU minulý týden vydal dlouho očekávané rozhodnutí týkající se případu Slovensko vs. Achmea. Soudní dvůr EU v poměrně překvapivém rozhodnutí uvedl, že rozhodčí doložky obsažené v bilaterálních dohodách na ochranu investic, které jsou uzavřené mezi členskými státy Evropské unie, jsou neslučitelné s právem EU. Tímto rozhodnutím došlo ke zpochybnění takřka 200 existujících mezinárodních smluv a velkého množství právě probíhajících investičních arbitráží.

Více na:
https://www.epravo.cz/top/clanky/zasadni-zmena-pro-investicni-arbitraze-v-evropske-unii-107298.html

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711
e-mail: lukas.hoder@chsh.cz