Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

26
Září 2018

Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

Příslušnost soudů s mezinárodním prvkem v rámci členských států EU je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (“nařízení”). V případě spotřebitele se uplatní zvláštní příslušnost soudů, dle které může spotřebitel podat žalobu proti smluvnímu partnerovi buď u soudu členského státu, v němž má tento smluvní partner bydliště, anebo u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-prislusnost-soudu-v-pripade-spotrebitele-ktery-uzavrel-rozdilovou-smlouvu-108150.html          

Mgr. Iveta Klimešová, LL.M., advokátka

e-mail: iveta.klimesova@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711