Nové nařízení EU o prověřování zahraničních investic nabylo platnost

30
Květen 2019

Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Účelem nařízení je koordinace členských států, které již investice ze zemí mimo EU kontrolují podle své domácí legislativy, a to s přihlédnutím k potenciálním rizikům v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Lze očekávat, že řada členských států představí své vlastní kontrolní systémy pro přímé zahraniční investice (FDI) do roku 2020, kdy nové nařízení nabude účinnosti.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-narizeni-eu-o-proverovani-zahranicnich-investic-nabylo-platnosti-109430.html


Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz

 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711