Novinky

7
Září 2018

Právní tým advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, člena přední mezinárodní sítě advokátních kanceláří CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, rozšiřuje s platností od 3. září 2018 své vedení o dalšího partnera, kterým se stává advokát David Kučera.

7
Září 2018

Команда юридической компании CHSH Kališ & Partners, члена ведущей международной сети юридических фирм CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, с 3 сентября 2018 расширяет свое руководство на еще одного партнера, которым становится адвокат Давид Кучера.

.

24
Srpen 2018

Начиная с 2020 года, новый регламент Европейского Парламента и Совета о медицинских изделиях (MDR) [1] начнет постепенно применяться. MDR делает акцент на объёме и способе предоставления информации изготовителем медицинских изделий особам, которые распоряжаются медицинскими изделиями в дальнейшем. Целью более строгого регулирования информации, предоставляемой вместе с медицинскими изделиями, является обеспечение безопасного и правильного использования медицинских устройств их пользователями, будь то медицинскими работниками или непосредственно пациентами.

.

24
Srpen 2018

Počínaje rokem 2020 začne postupně platit nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích („MDR“). MDR klade velký důraz na rozsah a způsob poskytování informací výrobcem osobám dále disponujícím se zdravotnickými prostředky. Cílem zpřísnění právní úpravy informací poskytovaných spolu se zdravotnickými prostředky je zajištění bezpečného a správného používání zdravotnických prostředků jejich uživateli, ať už se jedná o odborný lékařský personál nebo přímo o pacienty.

25
Červenec 2018

Je možné, že jste o připravované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu („Směrnice“) z dílny Evropské komise díky enormní pozornosti věnované GDPR příliš neslyšeli.

25
Červen 2018

Příchodem seniorní advokátky Pavlíny Růžičkové posiluje advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners, která je členem mezinárodní sítě CHSH, svůj německý právní tým.

20
Červen 2018

I letos se dva týmy naší advokátní kanceláře postavily na start již třetího ročníku O2 Pražské štafety 4x5 km, závodu pořádaného pro skupiny běžců. Letošního ročníku závodu se zúčastnil rekordní počet běžců tvořící dohromady přes 1500 týmů.

15
Červen 2018

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok pro obchodní arbitráže. Přestože obě instituce zaznamenaly drobný pokles počtu nových kauz oproti předchozímu roku, z dlouhodobého pohledu pokračuje stabilní růst.

Stránky