Novinky

30
květen 2019

Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Účelem nařízení je koordinace členských států, které již investice ze zemí mimo EU kontrolují podle své domácí legislativy, a to s přihlédnutím k potenciálním rizikům v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Lze očekávat, že řada členských států představí své vlastní kontrolní systémy pro přímé zahraniční investice (FDI) do roku 2020, kdy nové nařízení nabude účinnosti.

Více na:

16
květen 2019

Jedná se o právní úpravu, kterou poprvé přinesl zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Od té doby je tento institut v zadávacích řízeních využíván, o čemž svědčí i dostupná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Soudního dvora Evropské unie.

Více na:

26
Duben 2019

Tento průvodce poskytuje obchodním společnostem a jejich interním právním oddělením stručný přehled praxe v rámci insolvenčního řízení (včetně předinsolvenčního stádia, mimoinsolvenčního řešení neuspokojivé finanční situace, případně odpovědnosti managementu obchodních společností při řešení finanční situace společnosti) v klíčových jurisdikcích po celém světě, včetně České republiky.

 

23
Duben 2019

Advokátní kancelář CHSH se podílela na transakci týkající se obchodního centra EUROPARK ve Štěrboholech. Tým vedený rakouským advokátem Mark Krennem a za českou stranu partnerem Davidem Kučerou zastupoval společnost SES Spar European Shopping Centers, největšího provozovatele nákupních center v Rakousku, která prodala svůj 77% podíl ve společnosti EUROPARK Holding s.r.o. českému developerovi DBK PRAHA a.s., který jej získal ve spolupráci se svým investičním partnerem společností PROXY - FINANCE a.s.

Hodnota transakce přesáhla 80 mil. EUR.

18
Duben 2019

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) v americkém Washingtonu zaznamenalo rekordní počet nových žalob zahraničních investorů na státy. V roce 2018 bylo registrováno 57 nových investičních arbitráží.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/investicni-arbitraze-v-roce-2018-pocet-zalob-dale-roste-109211.html


Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz

12
Duben 2019

CHSH Kališ & Partners uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami seminář na téma „Zaměstnávání cizinců v ČR – legislativa, hrozba sankcí.“

8
Duben 2019

JUDr. Petr Kališ, Ph.D., Managing Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners, hovoří v časopise Euro, v příloze věnované partnerským vztahům Česka a Rakouska, také o narůstajícím zájmu o právní poradenství v oblasti compliance.

Znění celého článku naleznete zde:

https://www.euro.cz/archiv/siroce-rozkroceni-1446737


Pro více informací prosím kontaktujte:

CHSH Kališ & Partners
Týn 639/1, 110 00 Praha 1
www.chsh.cz
Tel: +420 221 111 711
 

26
Březen 2019

Lukáš Hoder, vedoucí dispute resolution v CHSH Kališ & Partners, publikoval článek v Austrian Yearbook on International Arbitration. Tématem článku jsou nová pravidla pro dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži, tzv. Prague Rules, která byla na konci roku 2018 představena v Praze. Článek srovnává nová pravidla Prague Rules a tradiční pravidla pro dokazování Mezinárodní advokátní komory IBA, která jsou již řadu let standardem v mezinárodních arbitrážích.

 

Stránky