Prague Rules: Nová pravidla pro dokazování v mezinárodní arbitráži

25
Říjen 2018

Mezinárodní pracovní skupina vedená právníky z Ruska a dalších zemí letos vydala návrh znění nových pravidel upravujících dokazování v mezinárodních arbitrážích. Ta by měla být finálně představena v prosinci v Praze a dostanou jméno Prague Rules. Nová Prague Rules mají podle autorů konkurovat zavedeným pravidlům Mezinárodní advokátní komory IBA.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/prague-rules-nova-pravidla-pro-dokazovani-v-mezinarodni-arbitrazi-108291.html

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M., advokát

e-mail: lukas.hoder@chsh.cz 

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711