Vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu

18
Červenec 2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) umožňuje vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud se při plnění dřívějšího smluvního vztahu vůči zadavateli nebo jinému veřejnému zadavateli dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Od doby účinnosti ZZVZ se v české i zahraniční rozhodovací praxi objevila první rozhodnutí, která podmínky tohoto možného postupu zadavatele přibližují.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/vylouceni-ucastnika-zadavaciho-rizeni-z-duvodu-zavaznych-nebo-dlouhodobych-pochybeni-pri-plneni-drivejsiho-smluvniho-vztahu-109709.html

 

Mgr. Hana Maláčová, advokátka