Výzvy a milníky nařízení eIDAS

23
Listopad 2018

Ačkoli nařízení eIDAS vstoupilo v platnost již k 1. červenci 2016, nejsou jím stanovené cíle a záměry ani zdaleka naplněny a představa fungujícího on-line prostředí v rámci Evropské unie je stále ještě hudbou budoucnosti, i když již ne tak vzdálenou. Tento článek popisuje stěžejní oblasti, které nařízení eIDAS upravuje, přičemž se zaměřuje především na poslední změny a novinky v oblasti digitalizace právního styku jak v České republice, tak na evropské úrovni.

Více na:

https://www.epravo.cz/top/clanky/vyzvy-a-milniky-narizeni-eidas-108441.html

Mgr. David Kučera, advokát

e-mail: david.kucera@chsh.cz

CHSH Kališ & Partners
advokátní kancelář
Týn 639/1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 111 711